Investments

Investments

Join Forces for Success

Flipping διαμερίσματος στη Νέα Σμύρνη στην Αθήνα

Η WA μόλις ολοκλήρωσε με επιτυχία το flip του διαμερίσματος που είχε αγοράσει στη Νέα Σμύρνη στην Αθήνα πετυχαίνοντας μία απόδοση 19%!

Flipping διαμερίσματος στη Νέα Σμύρνη στην Αθήνα

Η WA μόλις ολοκλήρωσε με επιτυχία το flip του διαμερίσματος που είχε αγοράσει στη Νέα Σμύρνη στην Αθήνα πετυχαίνοντας μία απόδοση 19%!

Flipping διαμερίσματος στην Αγ. Μελετίου στην Αθήνα

Η WA μόλις ολοκλήρωσε με επιτυχία το flip του διαμερίσματος που είχε αγοράσει στην Αγ. Μελετίου στην Αθήνα πετυχαίνοντας μία απόδοση 21%!

Αγορά 2 οικοπέδων

Η WEALTHAVENUE PLC εισηγμένη στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υλοποιώντας το επιχειρηματικό της πλάνο προέβη στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα ακινήτων στο Δημοτικό διαμέρισμα Λιβαδίου του Δήμου Θέρμης στο Νομό Θεσσαλονίκης τα οποία αφορούν:
 
– Οικόπεδο άρτιο οικοδομήσιμο εντός οικισμού Λιβαδίου του Δήμου Θέρμης 357,17 τμ με ισόγεια πετρόκτιστη κατοικία 60,83 τμ εφαπτόμενο δρόμου,
 
– Οικόπεδο άρτιο οικοδομήσιμο εντός οικισμού Λιβαδίου του Δήμου Θέρμης 252,94 τμ
 
Το συνολικό τίμημα ανήλθε στα 25.000 ευρώ ενώ η αντικειμενική αξία των ακινήτων ανέρχεται στα 30.528,20 ευρώ.
Η WEALTHAVENUE με σταθερούς ρυθμούς εμπλουτίζει την περιουσιακή βάση της και παραμένει πιστή στη στρατηγική της για τη δόμηση μιας εταιρείας που θα αποκτά σε προνομιακές τιμές αλλά και θα δίνει αξία στα περιουσιακά της στοιχεία η οποία μετέπειτα θα λειτουργεί προς όφελος των μετόχων της.

Wealth Avenue PLC και SPOROS fund ενώνουν δυνάμεις!

H Wealth Αvenue PLC ανακοινώνει την επενδυτική συμμετοχή της στο SPOROS Platform, το πρώτο Circular Economy Fund στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με αρχικό μέγεθος 30,5 εκ. €. Ο SPOROS βασίζει την επενδυτική του στρατηγική στις ανάγκες των παραγωγικών επιχειρήσεων για πιο αποτελεσματικά χρηματοοικονομικά εργαλεία, σε συνδυασμό με μεταφορά τεχνολογίας και εξειδικευμένης κατάρτισης, ξεκλειδώνοντας τη δυνατότητα περαιτέρω μόχλευσης (μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, Αναπτυξιακού κλπ) και ανταγωνιστικής διεθνούς εξάπλωσης.

Επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς με ανεκμετάλλευτο εξαγωγικό δυναμικό και σημαντικό περιθώριο βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποδίδοντας έμφαση σε Πράσινη Ενέργεια & Logistics, Γαλάζια Ανάπτυξη, Βιώσιμο Τουρισμό & Real Estate, Βιο-οικονομία & Αγρο-διατροφή, Βιομηχανική Συμβίωση & Μεταποίηση.

Η Wealth Avenue εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου συμμετέχει στο επενδυτικό σχήμα μαζί με συστημικές τράπεζες, θεσμικούς επενδυτές και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και «ηχηρά» ονόματα από τον χώρο της ναυτιλίας και του διεθνούς impact investing, με anchor investor την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, αυτό εκτός των άλλων μας δίνει τη δυνατότητα για ένα ποιοτικό και αναβαθμισμένο networking και όσα αυτό μπορεί να αποφέρει σε επίπεδο αξίας για την εταιρεία και τους μετόχους της.

Με αυτή την επένδυση κάνουμε το επόμενο βήμα εξωστρέφειας και διεθνούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας. Οι επενδυτές της Wealth Avenue αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο pipeline επενδυτικών projects πολύ υψηλού επιπέδου και διψήφιων εκτιμώμενων αποδόσεων ετησίως, πλήρως εναρμονισμένου με το κύμα του ESG που διαμορφώνει το νέο επιχειρηματικό τοπίο.

Παράλληλα, η Wealth Avenue με αυτή την τοποθέτηση εξασφαλίζει πλήρη δικαιώματα απευθείας συν-επένδυσης pari passu με μεγάλους θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα projects βάσει της στρατηγικής της, με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για τους επενδυτές μας και περαιτέρω ανάπτυξη του άμεσου χαρτοφυλακίου μας.

Ο CEO της εταιρείας κ. Αλέξιος Βανδώρου για αυτή τη σημαντική εξέλιξη ανέφερε: «είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι καθώς η σχετικά νέα εταιρεία μας πλέον εισέρχεται σε μια ομάδα με «συμπαίκτες» κάποιους από τους μεγαλύτερους επενδυτές της χώρας, αυτό μας ανοίγει νέους δρόμους και δυνατότητες καθώς και εν δυνάμει επιπλέον πόρους για ευκαιρίες συνεπένδυσης σε έργα μας μαζί με οργανισμούς που έχουν υπο διαχείριση τεράστιο όγκο κεφαλαίων. Τα καλύτερα είναι μπροστά!».