Η Wealth Avenue PLC είναι ανάμεσα στους χορηγούς στο 4ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης που διοργανώνει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στις 21 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Είναι μια μεγάλη τιμή να βρισκόμαστε μαζί με μεγάλους θεσμικούς επενδυτές της χώρας και να ενημερώνουμε για την εισηγμένη μας, τους στόχους, και την προοπτική που ανοίγεται μπροστά μας!

Leave a comment